AVG, privacybeleid

Hier kun u onze privacy beleid lezen:

Privacybeleid De Beun Kinderopvang

Algemene voorwaarden De Beun Kinderopvang B.V.

Hier kun u onze algemene voorwaarden lezen:

algemene voorwaarden voor kinderopvang dagopvang en buitenschoolse opvang 2017

GGD Rapporten en De Geschillencommissie

De Beun Kinderopvang wordt jaarlijks geïnspecteerd door de GGD.

Hieronder treft u de rapporten van onze locaties.

De Beun Kinderopvang B.V. (KDV)

De Beun Kinderopvang B.V. (NSO)

De Beun Kinderopvang B.V. (NSO, locatie Velduil)

De Geschillencommissie

 

Als ouders klachten hebben over onze opvang bespreken wij die graag open en eerlijk met hen. Wij zullen er alles aan doen om dit op een goede manier op te lossen. Wanneer wij er samen niet uitkomen, dan kunnen ouders een schriftelijke klacht indienen via het Intern Klachtreglement De Beun Kinderopvang.  Wanneer wij er onderling niet uitkomen, kan het geschil worden voorgelegd aan De Geschillencommissie Kinderopvang: www.degeschillencommissie.nl

 

 

Naschoolse Opvang

De Beun Kinderopvang werkt met horizontale groepen, dat wil zeggen: een indeling naar leeftijden. Horizontale groepssamenstelling -gelijke leeftijden in de groep- heeft diverse voordelen:

 • bij meer gelijke leeftijden zijn de groepen rustiger waardoor er meer ruimte voor concentratie is
 • ontwikkelingen (emotionele-, sociale-, motorische-, en verstandelijke-) bij de kinderen zijn beter te volgen, zodat eventuele problemen eerder gesignaleerd kunnen worden
 • specifieke eigenschappen die bij bepaalde leeftijden horen kunnen optimaal benut worden
 • kinderen kunnen gemakkelijker vriendschappen opbouwen en in stand houden omdat ze met elkaar meegroeien

De Naschoolse Opvang van De Beun Kinderopvang bestaat uit vier groepen:

 1. NSO 1: 4 tot 6 jaar op locatie De Beun, Achterom 64 (max. 20 kinderen met twee pedagogisch medewerkers)
 2. NSO 2: 6 tot 8 jaar op locatie De Beun, Achterom 64 (max. 20 kinderen met twee pedagogisch medewerkers)
 3. NSO De Velduil 8-: 4 tot 8 jaar op locatie De Velduil, Korenmolen 2 (max. 20 kinderen met twee pedagogisch medewerkers)
 4. NSO De Velduil 8+: 8 tot 12 jaar op locatie De Velduil, Korenmolen 2 (max. 30 kinderen met drie pedagogisch medewerkers)

Op NSO De Velduil hebben wij in totaal 50 kindplaatsen. 

Wij bieden opvang aan alle scholen van Houten.

 

 

Onze dagopvang

De Beun Kinderopvang werkt met horizontale groepen, dat wil zeggen: een indeling naar leeftijden. Horizontale groepssamenstelling -gelijke leeftijden in de groep- heeft diverse voordelen:

 

 • bij meer gelijke leeftijden zijn de groepen rustiger waardoor er meer ruimte voor concentratie is
 • ontwikkelingen (emotionele-, sociale-, motorische-, en verstandelijke-) bij de kinderen zijn beter te volgen, zodat eventuele problemen eerder gesignaleerd kunnen worden
 • specifieke eigenschappen die bij bepaalde leeftijden horen kunnen optimaal benut worden
 • kinderen kunnen gemakkelijker vriendschappen opbouwen en in stand houden omdat ze met elkaar meegroeien

De dagopvang van De Beun Kinderopvang heeft vier dagopvanggroepen:

 • één babygroep voor kinderen van 0 tot 2 jaar (maximaal 12 kinderen per dag met vier vaste pedagogisch medewerkers)
 • één babygroep voor kinderen van 0 tot 2 jaar (maximaal 12 kinderen per dag met drie vaste pedagogisch medewerkers)
 • één peutergroep voor kinderen van 2 – 2,5 tot 4 jaar (maximaal 16 kinderen per dag met twee vaste pedagogisch medewerkers)
 • één peutergroep voor kinderen van 1,5/2 tot 4 jaar ( maximaal 13/16 kinderen per dag met twee vaste pedagogisch medewerkers)

 

De kinderen in de peutergroep blijven tot hun vierde verjaardag in deze groep. Daarna is er binnen onze opvang de mogelijkheid om door te stromen naar de naschoolse opvang. Hier dient apart voor te worden ingeschreven.

 

 

 

Inschrijvings- en plaatsingsbeleid

De Beun Kinderopvang heeft vier dagopvang groepen en vier naschoolse opvang groepen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

 

 

 

Wanneer kunt u uw kind inschrijven?

• Zodra u zwanger bent.
• Wanneer uw kind in de leeftijd van zes weken tot twaalf jaar is.

 

 

Hoe gaat het verder als uw kind is ingeschreven?

Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Wanneer wij uw inschrijving hebben ontvangen, nemen we contact op, of per e-mail of via de telefoon. Wij zullen alle ingeschreven kinderen een passende plaats bieden; op de gewenste ingangsdatum en de gewenste dagen. Daarna ontvangt u een voorlopige plaatsingsovereenkomst. Na ondertekening staat de opvang voor u gereserveerd. Twee maanden voor de ingangsdatum van plaatsing ontvangt u van ons een definitieve plaatsingsovereenkomst. Ongeveer 3 weken voor de startdatum wordt u door een van de vaste pedagogisch medewerkers van de groep uitgenodigd voor een intake. Dit is een wederzijds kennismakingsgesprek tussen u en de vaste pedagogisch medewerker(s) van de groep. Tevens worden er dan twee wenafspraken gemaakt voor uw kind. Deze zullen voor de definitieve start van de opvang plaatsvinden.

 

 

 

Wilt u een wijziging in de opvang?

U kunt een wijziging voor de opvang van uw kind doorgeven via een email aan info@debeunkinderopvang.nl. Wij zullen contact met u opnemen. Voor beëindiging of mindering van het aantal dagen geldt een opzegtermijn van één maand.

De aanvragen en/of wijzigingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt. Indien uw wensen vooralsnog niet te honoreren zijn, wordt u op de interne wachtlijst geplaatst. Bij elke mutatie wordt de interne wachtlijst opnieuw bekeken en zo nodig aangepast. Wij berichten u zodra uw aanvraag gehonoreerd kan worden.

 

Wanneer er een wachtlijst is, hanteren wij de volgende plaatsingsprocedure:

 • Broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen hebben voorrang
 • Wijziging dagdelen van reeds geplaatste kinderen
 • Inschrijfdatum
 • Leeftijd van een kindje i.v.m. plaatsing mogelijkheid leeftijdsgroepen

 

Wij adviseren u er rekening mee te houden, dat als uw oudste kind naar school gaat, om ruim van te voren schriftelijk aan de planning kenbaar te maken of u van plaatsingsdagen wilt veranderen.
Naast het plaatsingsbeleid zijn de Algemene Voorwaarden Kinderopvang 2016 vanuit de Brancheorganisatie Kinderopvang van toepassing.

 

 

 

Ons personeel

Bij De Beun Kinderopvang werken gediplomeerde en professionele pedagogisch medewerkers. Onze medewerkers zijn zeer ervaren en betrokken. Sommige zijn al 25 jaar bij ons in dienst. Zij beschikken over een EHBO en/of BHV diploma. Onze pedagogisch medewerkers werken vast op een groep, zodat zij voor ouders en kinderen de stabiliteit en continuïteit kunnen bieden die zo belangrijk is. Bij De Beun komen zowel het personeel, als ouders en kinderen, thuis. De leeftijden van de kinderen en het aantal aanwezige kinderen in een groep bepalen het aantal pedagogisch medewerkers op de groep. Wij hebben onze een eigen vaste invalpersoneel.

 

 

 

Wij leiden toekomstige pedagogisch medewerkers op.

Er zijn regelmatig stagiaires op de groepen aanwezig. Zij verrichten onder toezicht van de vaste pedagogisch medewerkers taken of voeren leeropdrachten uit en helpen de pedagogisch medewerkers bij de verzorging van de kinderen. Stagiaires staan boventallig op de groep.

 

 

 

Wie zorgen er met veel liefde voor uw kind?

 


 

 

 

 

Workshops&activiteiten

Wij werken op de Naschoolse Opvang met een zo breed mogelijk aanbod van workshops, activiteiten en sporten voor de verschillende leeftijdsgroepen op de NSO. Wij hebben een coördinatrice die deze workshops leidt. Samen met de pedagogisch medewerkers worden deze workshops opgezet. Ook huren wij specialisten in, bijvoorbeeld wanneer er een dansworkshop gegeven wordt.

 

De workshops worden van schoolvakantie tot schoolvakantie gepland. Tijdens de schoolvakanties zelf zijn er aparte programma’s met activiteiten die worden samengesteld. Voor sommige workshops moet u uw kind opgeven i.v.m. inkopen van materialen. Bij andere workshops is dit niet nodig. Deze workshops verschillen van creatieve, sportieve en educatieve workshops.

 

Een kleine greep uit het aanbod onze workshops;
– Ruimtevaart
– Mad Science
– Sport en spel
– Creatief kokkerellen
– Film maken
– Vogelhuisje timmeren
– Telekids musicalschool
– Sieraden maken
– Schrijfdans

 

 

 

Gezonde voeding

De Beun Kinderopvang vindt gezonde voeding belangrijk, waarbij de nadruk op een “uitgebreid gezond voedingsbeleid” ligt. Wij bieden warme maaltijden voor onze baby’s (vanaf 12 maanden), dreumesen en peuters.
Wij werken samen met Moekes maaltijd. Dit is een professionele en ervaren partij die gespecialiseerd is in het leveren van warme maaltijden in de kinderopvang. Zij verzorgen voor inmiddels meer dan 250 kinderopvanglocaties in Nederland de warme maaltijden.

 

De maaltijden worden gemaakt in samenspraak met diëtisten en zijn afgestemd op de richtlijnen ‘gezonde voeding’ van het Voedingscentrum. Dit betekent ook dat alle ingrediënten afgestemd zijn op wat gezond én lekker is voor kinderen. De maaltijden bevatten veel producten van het seizoen. Naast de reguliere maaltijden bieden zij ook dieetmaaltijden voor kindjes met bijvoorbeeld een lactose- of glutenintolerantie.
Tussen de middag warm eten heeft een aantal voordelen:

 • Wanneer je tussen de middag warm eet, verbruik je de voedingsstoffen uit het eten beter doordat je daarna actiever bent dan ’s avonds.
 • Zien eten, doet eten. Kinderen eten en proeven eerder andere producten wanneer zij in groepsverband andere kinderen dit ook zien doen.
 • Kinderen kunnen na een “Beun” dagje moe zijn en minder goed eten. Dan kan het prettig zijn wanneer ze al warm hebben gegeten.

Wij hebben ervoor gekozen om de naschoolse opvang geen warme maaltijden aan te bieden. De kinderen zijn een vrij korte tijd op de NSO aanwezig. Wanneer wij warme maaltijden aanbieden, blijft er geen tijd meer over om uitgebreide activiteiten met de kinderen te ondernemen. Daarbij zal dit tijdens haaltijden moeten gebeuren, waardoor dit veel onrust geeft voor de kinderen en ouders beperkt in het moment van ophalen van hun kinderen.

 

Naast het warme eten, drinken de kinderen voornamelijk water of speciale kinderthee. Water is gezond en fris. Het Voedingscentrum adviseert dat kinderen van 1 tot 4 jaar dagelijks 1,1 liter vocht moeten binnenkrijgen, waarvan 70% uit dranken. Af en toe limonade mag, maar geef kinderen vooral regelmatig water. Op deze manier wennen ze niet teveel aan een zoete smaak. Binnen ons voedingsbeleid hanteren wij de richtlijnen van het Voedingscentrum.

 

De kinderen eten veel verschillende soorten groenten en fruit. Op de naschoolse opvang eten de kinderen als ze uit school komen, fruit, groenten of een sandwich. Er is een zeer gevarieerd voedingsbeleid voor zowel de hele dagopvang als de naschoolse opvang.

 

 

 

Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor professionele kinderopvang. De Beun Kinderopvang heeft Beleid Veiligheid en Gezondheid. De GGD controleert onze opvang jaarlijks aan de hand van de regelgeving die voortvloeit uit de Wet Kinderopvang.  Onze risico-inventarisatie ligt ter inzage op het kantoor van De Beun Kinderopvang. Het GGD rapport kunt u op onze website lezen.

De Beun Kinderopvang is brandveilig en is voorzien van een brandmeldinstallatie. De brandweer blijft jaarlijks controle houden op de brandveiligheid van het pand.

Er is iedere dag een EHBO-er en/of BHV-er in het pand aanwezig, ook op de buitenlocatie.

 

 

 

Het vierogenprincipe

Het vierogenprincipe is de basis voor veiligheid in de kinderopvang. De Beun Kinderopvang heeft bij de invulling van het vierogenprincipe rekening gehouden met de voorspelbaarheid waarin pedagogisch medewerkers alleen op de groep of in het centrum zijn.

 

Hieronder volgen de maatregelen die wij als kinderopvang hebben getroffen om op een verantwoorde manier uitvoering te geven aan het vierogenprincipe:

 

 • Wij hebben een open, professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen binnen het werk aan te spreken laag is.
 • Er is bouwkundig gezorgd dat er transparantie is binnen de groepen. Elke groep heeft veel ramen en glas in de deuren, waardoor de pedagogisch medewerkers goed zicht hebben op elkaar. De verschoonruimte voor de kinderen is op de groep zelf.
 • Wij werken met babyfoons op de slaapkamers.
 • Wij hebben op veel groepen stagiaires staan die boventallig zijn ingezet, dus als extra ogen dienen.
 • Al ons personeel is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en worden meegenomen in de continue screening.
 • Op de dagopvang heeft iedere groep een vaste pedagogisch medewerker die de groep opent en sluit. Wij kiezen ervoor om dit op de eigen groep te doen voor de rust van de kinderen. Om rooster technische redenen kunnen we er echter wel voor kiezen om de groepen samen te voegen. Er is echter nooit een pedagogisch medewerker alleen op de dagopvang aanwezig, zowel niet in de ochtend als aan het eind van de dag.
 • Op de naschoolse opvang zijn de pedagogisch medewerkers niet alleen in het kindercentrum. Ook op de buitenlocatie staan er twee pedagogisch medewerkers per middag ingepland. Mocht het kindaantal onder de 10 kinderen komen, en een pedagogisch medewerker alleen zou mogen werken, zullen wij bekijken of het vierogen principe worden kan worden opgevangen door een stagiaire met de minimale leeftijd van 18 jaar. Hierbij zal dit altijd een volwassen persoon betreffen.

 

Onze oudercommissie is op de hoogte van de invulling van ons vierogenprincipe.

 

 

 

Oudercommissie

 

Wat is de OC?

De afkorting OC staat voor de Oudercommissie. Elk kindercentrum is verplicht een dergelijk adviesorgaan te hebben. In de OC zitten ouder(s) van kinderen die gebruik maken van de hele dagopvang of van de naschoolse opvang. De OC vergadert eens in de acht weken en eens per zestien weken vindt er een overleg plaats met het management van De Beun. Eenmaal per jaar sluiten twee pedagogisch medewerkers aan.

 

Wat kan de OC voor ouder(s) betekenen?

Ouder(s) kunnen middels de OC de leiding van De Beun Kinderopvang, gevraagd en ongevraagd, advies geven. Ook kunnen eventuele problemen die de OC ter ore komen via de OC bij de leiding worden aangekaart. Daarnaast is de OC ook actief betrokken bij het organiseren van diverse activiteiten zoals de jaarlijkse ouderavond of speciale jubilea etc.

 

Onderwerpen waarover de OC adviseert zijn bijvoorbeeld:

 • Pedagogisch beleidsplan
 • Jaarlijkse tariefwijzigingen
 • Veiligheid (huisvesting, materialen, gezondheid, hygiëne)
 • Jaarlijkse inspectie door de GGD Midden Nederland
 • Klachtenregeling De Beun Kinderopvang
 • Wijziging opvangmogelijkheden
 • Voeding

Overige activiteiten van de OC:

 • Eigen nieuwsbrief
 • Organiseren jaarlijkse ouderavond
 • Attentie verzorgen op de Dag van de Pedagogisch medewerker
 • Contacten BOinK, de Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang

Ook geïnteresseerd in de OC?

Vind je het leuk om met een groep enthousiaste ouder(s) betrokken te zijn bij de opvang van uw kind? Wij zijn op zoek naar nieuwe leden!

 

Hoe kun je de OC bereiken?

Je kunt ons persoonlijk benaderen: in de hal als je binnenkomt hangt het prikbord van de OC met daarop adressen van de OC-leden, de laatste notulen, de agenda en foto’s van de OC-leden.  Ook op locatie De Brug hangt informatie op de prikborden. Tevens vind je in de gang bij de bar een eigen brievenbus van de OC. Je kunt de OC ook mailen: ocdebeun@debeunkinderopvang.nl

 

 

 

De Gordon Methode

Binnen De Beun Kinderopvang werken de pedagogisch medewerkers de Gordon-methode om effectief te kunnen communiceren. Dit is een methode die de opvoeders leert hun eigen gevoelens en standpunten, maar ook die van het kind, duidelijk te verwoorden door ‘actief luisteren’ en het geven van ‘ik-boodschappen’.
De Beun Kinderopvang wil een stimulerende omgeving zijn waar kinderen zich naar eigen aard kunnen ontwikkelen en is van mening dat zij dit het beste kunnen bereiken door de Gordon-methode als ondersteuning te gebruiken. Pedagogisch medewerkers zijn door hun opleiding bewust van de ontwikkelingsfasen en eigenheid van kinderen en kunnen daar op inspelen met deze methode. In de Gordon methode gaat het niet alleen maar om verbale communicatie, ook non-verbale communicatie (dat geldt bijvoorbeeld ook voor zuigelingen) is van belang.

 

De belangrijkste punten van de Gordon methodiek zijn;

 

Echt zijn ten aanzien van kinderen;
Gordon bedoelt hiermee dat ouders het kind moeten accepteren zoals het is. Ouders kunnen dus niet altijd op 1 lijn zitten, of altijd consequent zijn. De omstandigheden variëren, de kinderen zijn verschillend en de vader en/of moeder ook. Het gaat om acceptatie. Het kind is een individu met eigen opvattingen, eigen gevoelens en een eigen mening.

 

Ik boodschap
De ouder vertelt hoe hij/zij zich voelt. De ik-boodschap staat tegenover de jij-boodschap. “Ik ben moe” in plaats van “jij bent vervelend”. De jij-boodschappen zijn over het algemeen in de verwijtende sfeer. De ik-boodschap laat de verantwoordelijkheid bij het kind. Het kind bepaalt dus zelf of hij/zij het gedrag verandert ter wille van de ouders. Zo leert een kind te rekening te houden met zijn ouders.

 

Ook jonge kinderen begrijpen gedragsboodschappen al. Ze zijn al zo gevoelig dat volwassenen non-verbale boodschappen in de vorm van signalen zonder veel woorden over kunnen brengen. Een volwassene kan een kind dat bijvoorbeeld op de bank staat te springen, op de vloer zetten en het kind daar verder laten springen, zonder verder wat te zeggen.

 

Actief luisteren
Actief luisteren heeft als basis dat ouders:

 • echt willen weten wat het kind te zeggen heeft;
 • het kind willen helpen met het probleem;
 • de gevoelens van het kind accepteren;
 • vertrouwen hebben in het kind, dat hij/zij zijn gevoelens kan hanteren, verwerken en een oplossing kan vinden voor het probleem.

Actief luisteren is van toepassing als het kind aangeeft dat het met een probleem zit. Belangrijk is dat ouders weten in te delen waar het probleem ligt. Ligt het probleem bij de ouders, dan kunnen zij proberen het kind te veranderen, of proberen de omgeving te veranderen of proberen zichzelf te veranderen. Ligt het probleem bij het kind, dan is actief luisteren van toepassing.

 

Voorbeeld van actief luisteren:
We proberen erachter te komen waarom een kind huilt of juist heel baldadig is. Bij huilen kijken we of een kind soms honger heeft, of een vieze luier of slaap heeft of gewoon even lekker bij de pedagogisch medewerker wil zitten. Wanneer een kind een speeltje van een ander wil hebben kijken we eerst wat er gebeurt, hoe het andere kind zich erbij voelt. Is het andere kind het er niet mee eens en lukt het hem of haar niet zich te ‘verdedigen’, dan proberen wij iets in de trant van: “Ik zie dat jij dat speeltje graag wilt hebben. Het is ook leuk hè? Maar hij vindt het niet goed, dat jij het pakt. Ik zal eens kijken of ik ook iets leuks voor jou heb?”

 

Methode 3
Gordon pleit ervoor dat ouders bij conflicten methode 3 hanteren. Methode 1 houdt in dat de ouders winnen. Methode 2 houdt in dat het kind wint en methode 3 is de zogenaamde Geen Verlies Methode. De oplossing moet voor beide partijen acceptabel zijn, omdat:

 • het kind hierdoor gemotiveerd wordt zijn eigen oplossing uit te voeren;
 • er hierdoor minder vijandigheid en meer liefde ontstaat;
 • de oplossingen voor ouders en kind goed zijn;
 • de werkelijke problemen naar boven komen;
 • de ouders noch het kind macht nodig hebben.

 

 

Onze visie

Op De Beun Kinderopvang kijken we naar de ontwikkeling van het kind. ‘Waar is het kind aan toe’. Kinderen stromen bij ons bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend door naar een volgende groep, maar we kijken of het kind in zijn/haar ontwikkeling al in de volgende groep past, dit gaat uiteraard in overleg met de ouders. Respect en wederzijds vertrouwen zijn bij ons uitgangspunten binnen een stimulerende omgeving.

 

Wij dragen mede verantwoordelijkheid voor de opvoeding en verzorging van de kinderen die door de ouders aan ons worden toevertrouwd. Een voorwaarde voor een kwalitatief goede opvang is dat de zorg die de kinderen bij ons krijgen in het verlengde ligt van de zorg die zij thuis krijgen. Dit betekent dat wij aansluiting zoeken bij de wensen en ideeën van ouders. Het vertrouwen dat ouders aan ons schenken door hun kind uit handen te geven verdient een degelijke verantwoording. Ons pedagogisch beleidsplan geeft een compleet beeld van de sfeer en werkwijze op De Beun Kinderopvang. Door dit plan ter beschikking te stellen aan alle geïnteresseerden hebben zij de mogelijkheid de kwaliteit te controleren en die zonodig te helpen verbeteren.

 

Het eerste doel van De Beun Kinderopvang is het bieden van goede kinderopvang:

 • Het bieden van emotionele veiligheid in een veilige en gezonde omgeving
 • Het bevorderen van persoonlijke competentie
 • Het bevorderen van sociale competentie
 • Socialisatie door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden

Wij beschouwen opvoeden als het meegeven van bagage waarmee het kind zich kan ontwikkelen tot een evenwichtig mens dat eigen talenten leert kennen en gebruiken. De Beun Kinderopvang wil een plaats zijn waar kinderen leren omgaan met verschillen tussen mensen, met elkaar leren delen en elkaar leren helpen. Het rekening houden met elkaar, elkaar leren respecteren, emoties uiten, zowel negatieve als positieve, ruimte geven maar ook grenzen stellen: processen die bewust gestimuleerd worden. Een pedagogisch uitgangspunt hierbij is het stimuleren van het kind door het de vrijheid, mogelijkheden en de begeleiding te bieden die een kind nodig heeft als basis om uit te groeien tot een zelfstandig persoon.

 

De Beun Kinderopvang heeft ervoor gekozen om de Gordon-methode als leidraad in het contact met elkaar te gebruiken. Wij staan gemotiveerd achter deze methode, die al tientallen jaren zijn waarde bewijst over de hele wereld en veel verder gaat dan het opvoeden van kinderen alleen: een methode voor alle mensen die met andere mensen omgaan. Door kinderen positief te benaderen, veel te prijzen en aan te moedigen en geloof te hebben in het ‘kunnen’ van het kind, wordt de wil van de kinderen gestimuleerd om nieuwe dingen te proberen en steeds een stapje verder te gaan. Om te weten wat de behoeftes zijn van een kind moet je ‘actief luisteren’. Door te spreken vanuit een ‘ik-boodschap’ leert een kind ook rekening te houden met jouw. Door kinderen te stimuleren hun eigen problemen op te lossen, stimuleer je de zelfstandigheid van het kind.

 

Onze pedagogisch medewerkers krijgen elk jaar cursussen gebaseerd op Gordon en worden hierop ook gecoacht. Verder hebben wij daarnaast nog andere cursussen die er voor zorgen dat De Beun Kinderopvang een veelzijdige aanbod aan de kinderen en de pedagogisch medewerkers kan aanbieden.

 

 

 

Onze Missie

De Beun Kinderopvang streeft naar een kindgerichte benadering waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte en ontwikkeling van het kind. Spelenderwijs besteden wij aandacht aan de sociale ontwikkeling (delen van speelgoed, rekening houden met andere kinderen), de emotionele ontwikkeling (omgaan met emoties als verdriet, enthousiasme, boosheid, agressie), de cognitieve ontwikkeling (tellen, kleuren herkennen en benoemen, vormen herkennen en benoemen), de lichamelijke ontwikkeling (fijne en grove motoriek) en de zintuiglijke ontwikkeling (horen, zien, ruiken, proeven en voelen) om de algemene ontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren en te bevorderen.

 

Het interieur heeft een degelijk maar vooral huiselijk karakter wat tot uitdrukking komt in bijvoorbeeld gewone kasten, een zitje, verlichting, wandversiering en ga zo maar door. De kinderen krijgen in deze omgeving de kans om te doen wat op dat moment het beste past: spelen, knutselen, praten, ravotten, lezen, muziek luisteren of gewoon even uitrusten.

 

De kinderen krijgen een professionele opvang, waarbij deskundige krachten zorgdragen voor zekerheid, continuïteit en constante kwaliteit. De kinderen zijn in een omgeving, waarbij zij zich thuis zullen voelen, omringt met vriendjes en vriendinnetjes. Er wordt zoveel mogelijk getracht om een sfeer te creëren waarbij de individuele wensen en behoeften van het kind centraal staan. Ze hebben een vast punt waar ze, met daar opgedane vriendjes, vertrouwd kunnen spelen. De Beun Kinderopvang stelt de ouders gerust. De kwaliteit van de opvang wordt ondermeer gewaarborgd door het uitvoeren van het pedagogisch werkplan. Dit plan is op verzoek in te zien bij De Beun Kinderopvang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct aanmelden:

U kunt uw kind inschrijven via onderstaand inschrijfformulier.
 
Aanmelden dagopvang »
Aanmelden naschoolse opvang »

Persoonlijke rondleiding?

U bent van harte welkom voor een persoonlijke rondleiding.

Heeft u een vraag?

Wij staan voor u klaar! Mail ons uw gegevens en wij nemen contact met u op:

info@debeunkinderopvang.nl